Solárne kolektory - ProfiOKNO SK 
  • Strešné okná

ProfiOKNO SK, s.r.o. - Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina, (bývalá Magnólia) mobil: 0917 596 983, e-mail: zilina@profioknosk.eu

Úvod > Zelená energia > Solárne kolektory

Solárne termálne technológie

solárne kolektorySolárne systémy na ohrev vody sa vyznačujú vysokou kvalitou (až 10 ročná záruka) a najčastejšie sa používajú na ohrev úžitkovej vody. Je možné ich využiť aj na podporu vykurovania, takéto použitie je vhodné najmä pre budovy, ktoré využívajú nízkoteplotné vykurovacie systémy (podlahové, stropné, či stenové) a sú kvalitne zateplené, t.j. ich tepelné straty sú na úrovni nízkoenergetických, alebo pasívnych stavieb. V našich klimatických podmienkach je kombinácia s ďalším zdrojom vykurovania nevyhnutná, či už sa jedná o klasický plynový kotol, kotol na tuhé palivo, alebo najlepšie tepelné čerpadlo.

solárne kolektory 1Vykurovacia voda ohriata pomocou slnečných kolektorov sa môže využiť aj v systémoch ústredného vykurovania či centrálneho zásobovania teplom. Vo všeobecnosti slnečné kolektory pokryjú 60 – 80 % ročnej potreby teplej vody v domácnosti v lete takmer úplne, v prechodnom období a v zime zabezpečia jej predohrev a ušetria Vám tak až 30% z ročných nákladov na vykurovanie. Účinnosť premeny solárnej energie na teplo je veľmi vysoká až 60%.

solárne kolektory 2Okrem sektoru bytovej výstavby a rodinných domov, ďalšiu potenciálnu sféru aplikácie solárnych tepelných zariadení predstavujú objekty občianskej vybavenosti a mnohé priemyselné objekty.