Referencie na našu spoločnosť - ProfiOKNO SK 
 • Strešné okná

ProfiOKNO SK, s.r.o. - Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina, (bývalá Magnólia) mobil: 0917 596 983, e-mail: zilina@profioknosk.eu

Úvod > Referencie

Naše referencie

Výmena vchodových hliníkových dverí a schodišťových plastových okien

 • BYTTERM Žilina, Bôrická cesta 1767
 • BYTTERM Žilina, Čajaková 2137
 • BYTTERM Žilina, Juraja Fándlyho 16, 1
 • BYTTERM Žilina, Juraja Fándlyho 2198/26
 • BYTTERM Žilina, Juraja Fándlyho 33, 31
 • BYTTERM Žilina, Juraja Fándlyho 2195/44
 • BYTTERM Žilina, Republiky 1004
 • BYTTERM Žilina, Smreková 3093/10
 • BYTTERM Žilina, Tulská 2979/21
 • BYTTERM Žilina, V. Okružná 2130/86,88
 • OSBD Žilina, A. Bernoláka 2168/31,33
 • OSBD Žilina, A. Bernoláka 2170/43,45
 • OSBD Žilina, A. Bernoláka 2179/62,64
 • OSBD Žilina, Borová 3177/9-11
 • OSBD Žilina, Čajaková 2172
 • OSBD Žilina, Gemerská 3314/1,2
 • OSBD Žilina, Hečkova 2425 / 34 – 40
 • OSBD Žilina, Lichardova 2502/13
 • OSBD Žilina, Lichardova 2801 / 11 – 14
 • OSBD Žilina, Lichardova 2801/1 – 10
 • OSBD Žilina, Ľubľanská 2981/4, 5
 • OSBD Žilina, Revolučná 5
 • OSBD Žilina, Severná 2808/23,25,27
 • OSBD Žilina, Trnavská 1355 / 4 – 7
 • OSBD Žilina, SNP
 • SBD Hájik Žilina, Jedlíková 13,15
 • SBD Hájik Žilina, Mateja Bela 71
 • Žilinská teplárenská, a.s.
 • LOTTE SIEVERS – HAHN Slovakia s.r.o.
 • Žilinská univerzita
 • Materská škola, Kmeťova
 • Žilinské gymnázium – telocvičňa
 • ZDS Višňové – telocvičňa
 • Zimný štadión Piešťany (Hliníková fasáda)
 • TESCO Bratislava (Vstupné priečelie)
 • TESCO Bratislava (Hliníkové vstupné dvere)
 • Janik a spol., v.o.s., Hviezdoslavova 2077
V prípade záujmu radi doložíme písomné potvrdenie od hore uvedených spoločností.

Fotografie referencií